Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Wat gebeurt er met de miljoenenschuld van het oude ziekenhuis op Curaçao?

WILLEMSTAD – Het Curaçaose ziekenhuis Sehos heeft een schuld van ruim 127 miljoen gulden en is technische failliet. Ondertussen is er een nieuw ziekenhuis gebouwd dat als een nieuwe stichting met een schone lei moet beginnen. Wat betekent dit voor het Sehos als zij niet meer fungeren als ziekenhuis?

Stichting Sehos werd in 1855 opgericht door de Katholieke Kerk. Nu, 164 jaar later is dit nog steeds het grootste ziekenhuis van Curaçao. Het nieuwe ziekenhuis, dat Curaçao Medical Center gaat heten, moet nog dit jaar opengaan, maar tegelijkertijd nemen de problemen in het Sehos toe, met name door gebrek aan geld. De vraag is wie uiteindelijk opdraait voor de schulden.

‘Overheid runt geen ziekenhuis’
“De overheid sowieso niet”, stelt Clifton Walle, woordvoerder rond de transitie en het Hospital Nobo Otrobanda (HNO). “Het ziekenhuis is niet van hen. De overheid heeft nog nooit een ziekenhuis gerund.” Wel heeft de overheid de verantwoordelijkheid om ‘maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid’, zo stelt Artikel 25.

Dit houdt in dat de zorg beschikbaar moet zijn voor de burger. Het kan dus ook betekenen dat de burger naar het buitenland wordt gestuurd om de dokter te zien”, legt Walle uit. “Zo lang de burger maar kan beschikken over zorg.”

‘Stichting Sehos zou het nieuwe ziekenhuis exploiteren’
In het Memorandum of Understanding tussen Sehos en de overheid is afgesproken dat ‘Sehos aan het einde van transitieperiode gaat fungeren als exploitatie entiteit’: Stichting Sehos zou dus overvloeien in het nieuwe ziekenhuis. Later werd besloten een nieuwe entiteit op te zetten voor het nieuwe ziekenhuis. Dit is nu HNO, een stichting die door de overheid ‘op afstand’ is opgericht.

Elvis Thode, financieel directeur van Sehos stelt dat de overheid vorig jaar besloot dit punt uit de MuO niet na te komen. “De mogelijkheid om de schulden geleidelijk af te lossen via de ziekenhuisexploitatie van Sehos  (in HNO) hierdoor is weggenomen.”


Elvis Thode: Sehos is technisch failliet
Download de audio hier

Thode stelt dat een groot deel van de schuld moet worden afgelost door vereffening van de schuld aan de overheid; door verkoop van apparatuur; materialen en andere zaken die het nieuwe ziekenhuis nodig heeft. “Dit is volgens onze rekening voldoende”, zegt Thode.

Ook is er een bestemmingsplan voor het vastgoed van de Stichting Sehos. “Het gebouw kan na restauratie dienen als zorghotel, Boutique Hotel,  woningen, horeca en kantoorruimtes.” Voor deze plannen is nog wel 50 a 60 miljoen nodig, maar Thode ziet dit positief tegemoet: “Meer ontwikkeling en werkgelegenheid in Otrobanda in plaats van vervallen gebouwen. Dat lijkt me geen moeilijke keuze.”

Elvis Thode over het aflossen van de schuld
Download de audio hier

De overheid en het Sehos-bestuur zijn in overleg over de schulden. Als het Sehos uiteindelijk toch officieel failliet gaat, wordt er gekeken of er iemand hoofdelijk aansprakelijk is en of er sprake is van een wanbeleid. Als dit het geval is, kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor het verlies.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/09/14/wat-gebeurt-er-met-de-miljoenenschuld-van-het-oude-ziekenhuis-op-curacao/

ORANJESTAD – Met de blokkade van de hoofdweg voor het Arubaanse regeringscentrum op vrijdag door werknemers van Metacorp – gekleed in T-shirts ‘No hunga cu nos pan! (Speel niet met ons brood!) – sluit Aruba een week van stakingen, protesten en mediaoorlog af. De sociale onrust neemt toe met name door maatregelen van de regering om de miljardenschuld van het land te verlagen.

Tekst gaat verder onder de video:

[embedded content]

Door Sharina Henriquez

Maar volgens de actievoerders onder wie ook de eigenaar van Metacorp – het moederbedrijf van negen grote bedrijven op Aruba – lijken de maatregelen erop gericht om juist hun bedrijven te sluiten. Drie bedrijven worden er de dupe van: Ecotech en Ecogas die de overheid door de vernieuwde afvalwetgeving uit de markt prijst, en de ‘sugar tax’ die Tropical Bottling Company treft.

Sinds de regering tien dagen terug de wetsvoorstellen  voor de vuilnisophaal en -verwerking bij het parlement indiende, is de mediaoorlog die al lange tijd speelt tussen Ecotech/Ecogas en minister Otmar Oduber, verhard. Deze week liep de emmer over en besloten de anders terughoudende werknemers van Metacorp de straat op te gaan en een petitie met zo’n 600 handtekeningen het parlement aan te bieden.

Oneerlijk concurrentie door overheid

Serlimar heeft onlangs nieuwe vuilniswagens gekregen en houdt een  promotie- campagne om klanten te werven -foto: Serlimar

Met de vernieuwde wetgeving wil de regering het afvalbeheer verbeteren én het noodlijdende overheidsbedrijf Serlimar helpen. De regering moet elk jaar miljoenen in Serlimar pompen maar wil daarvan af door ook een afvalheffing voor burgers, bedrijven en toeristen in te voeren. Maar vuilnisbedrijven als Ecotech/Ecogas zijn boos omdat Serlimar door die extra heffingsinkomsten voor 7,50 gulden per maand afval (in plaats van 25,- nu) kan gaan ophalen. En daarmee dus privébedrijven de markt uit prijst.

De Raad van Advies is het daarmee eens en wijst de wet af.

“Het parlement is nog onze enige kans want met de regering praten, geeft geen resultaat. Juist het tegenovergestelde, want onze bedrijven worden elke dag aangevallen door de bestuurders”, zegt Julio Wever, woordvoerder van de actievoerders. Ze willen dat het parlement de behandeling van de nieuwe wetgeving op 23 september uitstelt. Zodat zij de kans krijgen om hun zorgen uit te leggen.

Sugar tax is accijns op suikerwater

foto: Sharina Henriquez

De sugar tax is een accijns op water waaraan suiker is toegevoegd. De belasting treft vooral Tropical Bottling Company, die frisdranken produceert en verkoopt. Het bedrijf is er niet tegen maar vindt de maatregel ‘discriminerend’ omdat andere suikerproducten niet worden belast. En ook sommige drankjes mét suiker zoals chocomel en yoghurtdrankjes niet.

De regering zegt nu ineens dat de invoering nog niet zeker is. Maar de belasting zou eigenlijk al in juli ingaan en omdat dit niet gebeurde, is er een gat van 16,7 miljoen gulden in de begroting. Financieel toezichtsorgaan CAft wees daar onlangs nog op.

Hoeveel banen precies op het spel staan, heeft Metacorp niet bekend gemaakt. In een interne memo aan de werknemers afgelopen maandag zegt de eigenaar, familie De Veer, dat ‘mogelijk de drie bedrijven dicht gaan’ als de regeringsplannen doorgaat. Vrijdag op straat zegt werknemer Cecil Tromp dat hen intern is medegedeeld dat 160 tot 200 banen op het spel staan: “Wij betalen belasting hè, dus de regering verliest uiteindelijk toch zelf weer geld. Dit allemaal is niet nodig zo.”

Weer protest leraren
Vrijdag gingen ook de leraren de straat op. Vooral omdat ze vinden dat onderwijsminister Rudy Lampe weigert naar hun kritiek op zijn beleid te luisteren. Iets dat de minister ook deze week weer heeft ontkend.

De groep, enkele tientallen leerkrachten, boden de regering en parlement  weer een petitie aan, waarin ze opnieuw het aftreden van de minister eisen. Lampe probeerde deze zelf in ontvangst te nemen. Maar de actievoerders reageerden zo boos dat uiteindelijk de Arubaanse premier naar buiten kwam voor ontvangst.

Stakingen
Afgelopen woensdag en donderdag staakte douanepersoneel na een al maandenlange salarisconflict met de overheid, die ook in de media wordt uitgespeeld. De minister van economische zaken zegt dat de overheid geen geld heeft om alle salariseisen die tijdens de vorige regering zijn goedgekeurd, tegemoet te komen. De rechter heeft inmiddels in een kort geding verdere acties verboden door een afkoelingsperiode van een maand in te stellen om de partijen weer aan tafel te krijgen.

Donderdag ging ook een groep werknemers van Serlimar de straat op en blokkeerde de straten bij het regeringscentrum met  hun vuilniswagens. Zij dienden een petitie in bij minister Oduber over hun onvrede over de toekomst van het overheidsbedrijf.

Tot slot hielden rechercheurs van de politie een stiptheidsactie omdat ze sinds de gedwongen verhuizing uit een afgekeurd kantoor, geen vaste werkplek meer hebben. Inmiddels heeft de minister hen snel een nieuwe werkplek beloofd.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/09/14/sociale-onrust-op-aruba-neemt-toe-week-van-straatprotest-en-mediaoorlog/

PHILIPSBURG – De regering van Sint-Maarten is in limbo nadat Franklin Meyers, de fractieleider van regeringspartij UD (United Democrats), maandag bekendmaakte dat hij zijn steun voor de coalitie intrekt. De coalitie heeft nog zeven zetels over, maar de oppositie komt op dit moment ook niet verder dan zeven zetels.

Frans Richardson – leider van de USp (United St. Maarten party) – zit namelijk achter de tralies zit op beschuldiging van omkoping en machtsmisbruik.

Onvrede over Nederlandse bemoeienis
Het vertrek van Meyers uit de coalitie is, gelet op zijn verklaring, ingegeven door onvrede met de Nederlandse bemoeienis met de gang van zaken op het eiland. “Als een St. Maartener, een man, een vader, kan ik niet langer onderdeel zijn van een regering waarin externe manipulatie de vooruitgang van Sint-Maarten en haar bevolking frustreert”, zei Meyers in een korte toespraak tijdens de afsluiting van het parlementaire jaar op maandagmorgen.

Terwijl UD-leider Theo Heyliger verdacht wordt van het aannemen van miljoenen dollars in steekpenningen, verklaarde Meyers dat de acties van huidige regering alleen maar gaan om zelfbelang.

Meyers besluit kwam als een verrassing voor coalitiepartner Claude Peterson (St. Maarten Christian Party); hij had in zijn voorbereide toespraak staan dat de coalitie nog steeds in het zadel zit. “Maar na wat ik net heb gehoord ben ik daar niet meer zo zeker van.”

Peterson had kritiek op het gedrag van sommige ministers en coalitie-leden. “Een succesvolle Raad van Ministers vereist samenhang en eenheid van actie en beleid. Het gebrek hieraan en de voortdurende sabotage door hen die de sterke principes van goed bestuur niet naleven en die erop uit zijn afgesproken beleid onderuit te halen, is voor iedereen zichtbaar. Dit hindert de vooruitgang en dat is onaanvaardbaar.”

Het is onduidelijk hoe het nu verder moet. Mocht Richardson, naar het voorbeeld van Theo Heyliger, in beschuldiging worden gesteld dan wordt hij geschorst.

In dat geval neemt oud-minister Maria Buncamper-Molanus, die vorig jaar is veroordeeld voor belastingfraude, zijn plaats in en dan heeft de oppositie de meerderheid die is benodigd om de regering naar huis te sturen.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/09/09/coalitie-sint-maarten-verliest-meerderheid-ook-oppositie-heeft-geen-meerderheid/

ORANJESTAD – De grens van Aruba met Venezuela blijft opnieuw langer gesloten, tot 10 december. De situatie is volgens de regering nog niet zo dat ze de grens kunnen openen. “We hebben nu 1000 asielaanvragen vergeleken met twee, drie een paar jaar terug”, aldus de Arubaanse premier.

De regering probeert de immigratie van Venezolanen zoveel mogelijk tegen te houden. Want geld – 30 miljoen florin per jaar is de schatting om alleen al 500 asielzoekers op te vangen- heeft het land niet. Ook al niet vanwege de enorme overheidsschuld van 93% bnp.

Inmiddels zijn er 16 duizend Venezolanen op het eiland op een bevolking van bijna 112 duizend. Velen verdwijnen in de illegaliteit

De Arubaanse regering en ook het parlement vraagt al een hele tijd om hulp van Nederland. Lange tijd hield die de boot af en wilde alleen met expertise helpen, vooral om de asielprocedure te verbeteren.

Maar afgelopen vrijdag kwam Nederland over de brug met voor Aruba 10,9 miljoen euro van in totaal 23,8 miljoen euro. Daarvan gaat ook een bijna gelijk bedrag als die van Aruba naar Curaçao en de rest wordt gebruikt voor ‘crisisbeheersing in de regio’.

De Arubaanse regering zegt dat ze het geld vooral gaat steken in een nog sterkere grensbewaking. Dat betekent nog meer controle op zee en land om mensenhandel en -smokkel tegen te gaan. En ook de import van bijvoorbeeld wapens.

Ook steekt de regering het geld in de uitbreiding van cellen waarin opgepakte illegalen moeten blijven wachten tot ze uitgezet worden. Direct gaan er geen vluchten naar Venezuela maar wel via omringende landen. Toch kan de opsluiting enige tijd duren.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Caribbean reageert vandaag teleurgesteld op de Nederlandse hulp omdat ze hoopte dat er ook wat geld zou gaan naar een betere behandeling en opvang van de Venezolaanse vluchtelingen op de eilanden. En niet dus alleen naar detentie en grensbewaking.

Een deel van het geld wordt echter ook gebruikt om Venezolaanse kinderen die niet naar school mogen toch onderwijs te kunnen geven. En er worden vaccinatieprogramma’s mee betaald om zo ook verspreiding van besmettelijke ziekten die Venezolanen meebrengen, te voorkomen op Aruba. In Venezuela zijn de meeste vaccinatieprogramma’s door geldgebrek gestopt.

‘We zijn Nederland dankbaar maar het is heel weinig voor wat we nodig hebben’ – premier Evelyn Wever-Croes

Toch erkent de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes vandaag  dat het geld lang niet genoeg is. “We zijn Nederland dankbaar voor deze geste. Maar het is heel weinig voor wat we nodig hebben tegen deze crisis.”

Ze verwacht echter niet dat Nederland weer snel met geld komt. Maar Aruba is wel nog steeds bezig om bij de Europese Unie fondsen te zoeken. “Maar dat gaat ook niet snel door de grote bureaucratie daar.”

De regering werkt verder nog aan de invoering van ESTA, een elektronische reistoestemming voor Venezuela. Deze hoopte de regering al voor het aflopen van de grenssluiting op 10 september klaar te hebben. Maar dat is dus niet gelukt en daarom houdt het land dan ook haar grenzen nog drie maanden langer dicht.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/09/09/grens-aruba-venezuela-weer-langer-gesloten-inmiddels-1000-asielaanvragen-ingediend/

PHILIPSBURG – De arrestatie van het parlementslid Frans Richardson maandag door rechercheurs van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) past in een serie gebeurtenissen die de lokale politiek gedurende bijna een decennium in een negatief daglicht hebben gesteld. De teller staat nu op twee verdachten en vier veroordeelden.

Richardson is, net als de illustere leider van de United Democrats, Theo Heyliger op dit moment slechts een verdachte, maar de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie liegen er niet om. Het gaat steeds om het aannemen van steekpenningen, misbruik van machtsposities en het witwassen van crimineel verkregen vermogen.

Heyliger raakte zijn zetel in het parlement kwijt nadat hij in staat van beschuldiging werd gesteld en Richardson zou eenzelfde lot kunnen ondergaan. In dat geval wordt zijn plaats in het parlement ingenomen door de voormalig minister van Volksgezondheid Maria Buncamper-Molanus, die in 2018 is veroordeeld voor belastingfraude.

Op 14 februari dit jaar werd Richardson al een keer gearresteerd door TBO op verdenking van stemmen kopen, aannemen van 370.000 dollar in steekpenningen en belastingfraude. Daarbij werd ook huiszoeking gedaan.

In het recente verleden zijn diverse parlementsleden veroordeeld: Patrick Illidge (aannemen steekpenningen van bordeelhouder Jaap van den Heuvel), Silvio Matser (verkiezingsfraude en belastingontduiking) en Chanel Brownbill (belastingontduiking); voormalig minister Maria Buncamper-Molanus werd gedwongen tot aftreden in 2010 na gerommel met erfpachtgronden en later veroordeeld voor belastingfraude.

Toch werkt zij nu voor het kabinet van de nieuwe minister van Volkshuisvesting Chris Wever, de opvolger van Miklos Giterson, die moest aftreden na een veroordeling voor rijden onder invloed.

Team Bestrijding Ondermijning
Bij het onderzoek is het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) betrokken, dat onder het Recherche Samenwerkings Team (RST) valt. Het RST is een samenwerkingsverband tussen Nederland en de eilanden en is verantwoordelijk voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en lokaal ernstige criminaliteit.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/09/04/politici-sint-maarten-opnieuw-in-opspraak/

WILLEMSTAD – Honderd oud-studenten op Curaçao hebben zich verenigd omdat ze door jarenlange moeizame communicatie met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in de financiële problemen zijn gekomen. Ze worden gesteund door de Curaçaose minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR). 

De oud-studenten zeggen dat ze hun schuld ‘zo snel mogelijk willen aflossen’, alleen wordt het hen niet makkelijk gemaakt door DUO.

De Curaçaose Onderwijsminister spreekt zelfs over een ‘niet integere lijn’ tussen DUO en de lokale deurwaarder en heeft haar Nederlandse collega-minister, Ingrid van Engelshoven (D66), in een brandbrief om een ‘diepgaand onderzoek’ gevraagd.


Kim Hendriksen sprak twee oud-studenten die in de schulden zitten

“DUO communiceert via de mail en post. Je kunt ook bellen. Toch duurt het vaak te lang voordat de oud-student in het buitenland duidelijkheid heeft over de samenstelling van de studieschuld om een passende betalingsregeling te treffen”, vertelt Rossy Reyna, financieel adviseur bij het Curaçaose ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS).

“Dit terwijl de deurwaarder wel supersnel te werk gaat met het nemen van incassomaatregelen en vaak ook weinig tot geen medewerking geeft om te komen tot een passende betalingsregeling”, aldus Reyna.

Draagkrachtmeting niet genoeg
Volgens de oud-studenten houdt DUO in de berekening van de maandlasten weinig rekening met de lokale omstandigheden op Curaçao. De lonen liggen veel lager dan in Nederland en er is een ander belastingsysteem.

“De meeste oud-studenten willen echt wel aflossen, maar de maandlasten moeten wel haalbaar zijn”, vertelt Richanel, een van de woordvoerders van de oud-studenten.

“We horen bedragen als 1500 Antilliaanse guldens (740 euro) per maand voorbijkomen, dat is nog meer dan het minimumloon op Curaçao.”

Klachten bestaan al sinds 2013

Oud-studenten op Curaçao trokken in 2013 al aan de bel over problemen met DUO.

Ruim 600 oud-studenten zetten toen een handtekening onder de petitie aan Nederland om een oplossing te vinden voor de studieschuldenproblematiek. Lees meer hier.

Volgens Jerry, een andere woordvoerder van de oud-studenten, kijkt DUO bij de berekening naar het brutoloon. “Dat is niet het bedrag dat ik op mijn rekening gestort krijg. Daar moeten mijn ziektekostenverzekering (SVB) en andere belastingen nog vanaf.”

Deurwaarders te snel ingeschakeld
Lokale deurwaarders worden volgens de oud-studenten veel te snel ingeschakeld, nog voordat zij en de DUO tot een oplossing zijn gekomen.

“Het wordt vanuit DUO Nederland zodanig gespeeld dat de oud-studenten gelijk bij de deurwaarder belanden. Wij kunnen niet ontkomen aan de gedachte dat er een DUO-deurwaarder-Curaçao connectie is”, vertelt minister Alcalá-Wallé.

“Ik ga de minister van Onderwijs in Nederland verzoeken om een diepgaand onderzoek te doen naar een mogelijke niet integere lijn DUO-deurwaarder.”

De oud-studenten zijn met de minister in gesprek gegaan en hebben lange dossiers met misgelopen communicatie met de DUO overhandigd. Die heeft de minister op 22 juli meegestuurd met een brandbrief aan minister Van Engelshoven in Nederland. Daarin roept ze op ‘om de onrust en ongelijke behandeling aan te pakken.’

Reactie DUO en ministerie 
Op de brief van Alcalá-Wallé is nog geen antwoord gekomen vanuit het Nederlandse ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Caribisch Netwerk deed navraag bij het ministerie van OCW, maar die zegt ‘nog bezig te zijn met het formuleren van een antwoord’ en daar ‘meer tijd voor nodig te hebben’.

DUO zegt ‘de vragen van de Curaçaose oud-studenten terecht te vinden’, maar antwoorden ‘nu lastig te vinden’. “We willen eerst de minister de ruimte geven om te reageren en niet op de muziek vooruit lopen.”

Zowel DUO als OCW willen nog niet bevestigen dat er sprake is van een groot probleem op Curaçao.

Onderzoek door de Nederlandse ombudsman
De oud-studenten zijn inmiddels ook naar de ombudsman in Nederland, Reinier van Zutphen, gestapt. Die zegt ‘steeds vaker klachten en signalen over DUO van oud-studenten in het buitenland te krijgen’.

“De oud-studenten willen wel betalen, maar kunnen dat niet. DUO neemt dan ingrijpende maatregelen”, schrijft de Nederlandse ombudsman.

Inmiddels is de klachtenbehandelaar een onderzoek gestart naar de manier waarop DUO-geld terugvordert van oud-studenten die in het buitenland wonen.

Dat onderzoek wil de ombudsman eerst afwachten alvorens inhoudelijk te reageren op de situatie. “We verwachten ons onderzoek dit najaar te publiceren.”

Terugkerende studenten met studieschuld tasten in duister

Toen in 2014 het nieuwe leenstelsel een golf van verontwaardiging teweeg bracht, tastten studenten op Curaçao nog altijd in het duister.

“Vaak worden studenten pas bij het deurwaarderskantoor geïnformeerd worden over een draagkrachtmeting”, aldus advocaat Matthijs van der Gulik destijds in een interview met Caribisch Netwerk.

Alcalá-Wallé, toen Statenlid op het eiland, uitte destijds ook haar zorgen en schreef een brandbrief aan Den Haag. Caribisch Netwerk interviewde ook haar en de deurwaarder die op het eiland werd ingehuurd door DUO. Lees meer hier.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/09/05/oud-studenten-op-curacao-in-financiele-problemen-door-duo/

DEN HAAG/ORANJESTAD – De Arubaanse regering is bezig met een oplossing te zoeken voor de impasse met Nederland over het toezicht op de financiën van Aruba. De Rijksministerraad geeft het eiland hiervoor meer tijd, tot 20 september, zegt de regering van premier Evelyn Wever-Croes.

Ook  de Arubaanse parlementsvoorzitter Ady Thijsen zegt een oplossing te zoeken. Maar dat er wel ‘vertrouwen van beide kanten’ moet zijn.  “Want juist onder het toezicht van de Rijksministerraad en CAft steeg Aruba’s schuldquota tijdens het vorige kabinet van 70 naar 93% bnp.”

Nederland moet daarom niet alleen met woorden maar ook daden moet komen, zoals door het geven van een ‘zachte lening’, zegt Thijsen. “Er kan dan een oplossing voor iedereen komen.”

Al jaren probeert Aruba Nederland zover te krijgen om garant te staan zodat ze leningen tegen een veel lagere rente (‘zachte’ leningen) kan afsluiten. Aruba’s schuld die door hoge rentekosten flink is opgelopen, zal daardoor behoorlijk afnemen.


parlementsvoorzitter Ady Thijsen

Ady Thijsen stelde samen met fractiegenoot Rocco Tjon een rapport op over het illegale en falende toezicht onder CAft en hoe het beter kan -foto Sharina Henriquez

Het Arubaanse parlement wijzigde de wet van financieel toezicht (Laft) in juni zodat het toezicht weer bij het parlement komt te liggen. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) is het onafhankelijk toezicht door de Rijksministerraad daarmee ‘om zeep geholpen’.

Sindsdien is er een impasse met drie spelers: het Arubaanse parlement dat wacht op haar eigen regering om de wetswijziging te bekrachtigen; de Arubaanse regering die naar het parlement moet luisteren maar ook afspraken heeft (protocol 2018) met de Nederlandse regering over het toezicht; en de Nederlandse regering die wil dat Aruba zich aan die afspraken houdt. De Arubaanse regering zegt nu dus aan een ‘alternatief’ te werken die ‘rekening houdt met de zorgen van het parlement én de Rijksministerraad’.

De zorgen in politiek Den Haag zijn groot, omdat de staatsschuld onder het vorige kabinet-Eman verdubbelde van 2 naar 4 miljard florin. Het huidige Arubaanse kabinet Wever-Croes probeert Den Haag te overtuigen dat zij wel verantwoordelijkheid zijn. Het overheidstekort daalde inderdaad, mede door belastingverhogingen.

Maar de bezuiniging op de enorme personeelskosten gaat niet snel genoeg, vindt ook het financieel toezichtsorgaan CAft, dat al dreigde met het advies aan de Rijksministerraad om Aruba een aanwijzing te geven. Daarbij lukt het de Arubaanse regering niet om op tijd (1 september aanstaande) haar begroting bij het parlement in te dienen. Daarmee overtreedt ze de grondwet.

parlementsvoorzitter Ady Thijsen in gesprek met Sharina Henriquez

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/08/30/financieel-toezicht-voor-een-zachte-lening-aruba-krijgt-tijd-van-nederland-om-oplossing-te-zoeken-voor-impasse/

HILVERSUM – D66-Kamerlid Maarten Groothuizen gaat opnieuw Kamervragen stellen over de behandeling en opvang van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao. Sinds de laatste Kamervragen, in 2018, is er volgens hem onvoldoende veranderd aan de situatie. “Nederland moet intensiever hulp bieden en beter toezicht houden.”

Groothuizen was afgelopen week voor het eerst op het eiland en is geschrokken van de omstandigheden in de barakken waar Venezolaanse vluchtelingen worden vastgehouden. Ook de uitvoering van procedures en de voortgang van nieuwe opvang valt hem tegen.

“Ik heb gezien hoe elf mensen in één ruimte 23 uur per dag vastzitten en slechts één uur naar buiten mogen om te luchten. Dat soms voor vier maanden lang. Dat is in het Koninkrijk der Nederlanden een ongehoorde situatie en beneden niveau. We hebben zelfs voor mensen die een gevangenisstraf moeten uitzitten een minimum standaard.”

Amnesty International rapporteerde in 2018 ook al over deze situatie

In september 2018 verscheen er een vernietigend onderzoeksrapport van Amnesty International over de vluchtelingenopvang op Curaçao. In dat rapport schrijven onderzoekers over ‘onmenselijke omstandigheden in de detentiecentra voor vluchtelingen’.

Lees hier wat Caribisch Netwerk er in 2018 over schreef.

Ook zag Groothuizen tijdens zijn bezoek dat er weliswaar nieuwe verbeterde cellen zijn gebouwd, maar dat die nog niet in gebruik zijn doordat de sloten ontbreken. “Daar wachten ze dan nog op. Dat vind ik zo opmerkelijk want het is niet een heel groot project en het loopt al sinds maart.”

Dezelfde stroperigheid geldt volgens Groothuizen ook voor de implementatie van de asiel- en uitzettingsprocedures: “Mensen van de IND (Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst) hebben op Curaçao trainingen gegeven. Maar dan hoor ik verhalen van vluchtelingen die langer vast worden gehouden omdat ze een vliegticket terug niet kunnen betalen. Dat kan niet.”

‘Niet Nederland, maar de eilanden zelf zijn verantwoordelijk voor de opvang van Venezolaanse vluchtelingen’
– Staatssecretaris Raymond Knops
0

Nederland heeft als Koninkrijkspartner en EU-land volgens het D66-Kamerlid ‘een verantwoordelijkheid en moet daarom een tandje omhoog in het verbeteren en monitoren van de situatie voor Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao’.

De vraag is alleen of nieuwe Kamervragen hiervoor gaan zorgen. Eerder liet staatssecretaris Knops in een interview met Caribisch Netwerk al weten ‘dat de opvang van Venezolaanse vluchtelingen een landsaangelegenheid is en dus een verantwoordelijkheid van de eilanden zelf en niet van Nederland’.

“Dat vind ik wat kort door de bocht van Knops”, reageert Groothuizen. “We hebben in het Koninkrijk afgesproken dat er een waarborgfunctie is als het gaat om mensenrechten en dat dit niet een landsaangelegenheid is maar een Koninkrijksaangelegenheid. Dat betekent dat Nederland, als het grootste land in het Koninkrijk, niet zomaar weg kan kijken.”

Brief van staatssecretaris Knops aan de Kamer

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) – Foto: John Samson

In juli schreef staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer dat ‘om te voldoen aan de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao, de Ministerraad heeft besloten om bij de Voorjaarsnota in 2019 een bedrag van 23,8 miljoen euro te reserveren.’

“De extra middelen zijn in ieder geval bestemd voor de versterking van de maritieme grenzen van Aruba, Bonaire en Curaçao en voor het verlenen van aanvullende ondersteuning voor het verder optimaliseren van vreemdelingenprocessen”, schrijft Knops.

De Venezolaanse vluchtelingencrisis op Curacao loopt al vanaf 2014 en sinds 2018 zijn Curaçao en Nederland meerdere malen op de vingers getikt door mensenrechtenorganisaties.

De ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, concludeerde in 2018 ook al dat Curaçao met het uitzettingsbeleid het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt. Sinds 2017 heeft de overheid de vreemdelingenprocedure overgenomen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De Ombudsman liet in het vernietigende rapport van 2018 zien dat deze procedure nog niet in werking is.

“Dat de heer Groothuizen de situatie van Venezolaanse migranten bespreekbaar maakt in het Nederlandse parlement is op zich een positieve ontwikkeling”, reageert Concincion. “Het lijkt mij dat er nu op uitvoeringsniveau concreet samengewerkt moet worden om de nagestreefde verbeteringen te kunnen realiseren. Daar is ook een rol voor het Curaçaose parlement in weggelegd.”

Ook zijn er talloze Kamervragen gesteld over de situatie. Maar nog steeds is er weinig veranderd, in hoeverre hebben de Kamervragen van Groothuizen dan nog voor zin?

‘Ik geloof echt niet dat mijn vragen meteen de situatie zullen veranderen’
– D66 Kamerlid Maarten Groothuizen
0

“Dat weet je nooit”, stelt Groothuizen. “Maar volgens mij is politiek ook een kwestie van herhalen en agenderen. Ik geloof echt niet dat mijn vragen meteen de situatie zullen veranderen.”

Staatssecretaris Knops zegt dat hij na het politiek reces (2 september) ‘de Kamer verder informeert over de precieze besteding van het gereserveerde bedrag van 23,8 miljoen euro en de afspraken met de eilanden hierover’.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/08/31/weer-kamervragen-over-situatie-venezolaanse-vluchtelingen-op-curacao-nederland-moet-een-tandje-harder-best-doen/

WILLEMSTAD – Het aantal mensen dat op Curaçao worstelt met armoede blijft toenemen en er lijkt geen einde aan de strijd te komen. Hulporganisaties zien hun werk op het eiland, maar ook in Nederland, alleen maar toenemen. 

De hulpprogramma’s van de overheid op Curaçao concentreren zich voornamelijk op de wijken: Montaña, Otrobanda, Barber en Buena Vista. Maar veel hulporganisaties zijn dagelijks actief op het hele eiland en zien dat armoede zich vaker en op verschillende manieren manifesteert.

Verborgen armoede
“Armoede is in veel gevallen niet makkelijk en direct herkenbaar”, legt Jeanette Juliet-Pablo uit. Zij is voorzitter van het wijkinitiatief Unidat di Bario. “Tegenwoordig spreken we van de working poor, mensen die een of meer banen hebben omdat het inkomen niet voldoende is om de vaste lasten te betalen.” Bij deze mensen zie je op het eerste gezicht niet dat ze worstelen.

“Armoede heb je in verschillende categorieën. Zo heb je extreme armoede, relatieve armoede en je hebt mensen die structureel de eindjes aan elkaar moeten knopen om te overleven.” Met deze laatste groep wordt volgens Juliet-Pablo te weinig rekening gehouden.

Armoede-migratie
De toenemende armoede op Curaçao is ook merkbaar in Nederland. Zo ziet sociaal hulpverlener Evelyn Martier van Parlan Jeugdzorg in Den Helder steeds meer Curaçaoënaars die totaal onvoorbereid in Nederland hun heil zoeken. Ieder jaar begeleidt Parlan Jeugdzorg zo’n 5.000 kinderen, jongeren en families.

Het merendeel van de Curaçaoënaars die naar Nederland komt, zegt dat volgens Martier te doen ‘vanwege de slechte economische, financiële en sociale omstandigheden op het eiland’.

‘In de extreemste gevallen kunnen ouders niet eens meer voor hun kinderen zorgen’

“Maar ze komen totaal onvoorbereid en raken in de problemen. In de extreemste gevallen kunnen ouders niet eens meer voor hun kinderen zorgen en komen die onder toezicht van jeugdzorg te staan.”

Om het aantal Curaçaoënaars af te laten nemen dat onvoorbereid een beter leven zoekt in Nederland, is het volgens Martier ‘noodzakelijk dat er baanmogelijkheden komen op Curacao’. “De mensen vertellen me dat ze naar Nederland komen omdat ze hun baan daar kwijt zijn geraakt, niet om lekker hier te leven.”

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/08/26/hulporganisaties-zien-armoede-op-curacao-toenemen-en-uitbreiden-naar-nederland/

ORANJESTAD – 52%  vindt dat de corruptie op Aruba toeneemt, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Centrale Bank van Aruba waarvan de resultaten nu zijn gepubliceerd. Meest corrupt zijn politici, de sportloterijstichting Lotto pa Deporte, ministers met hun adviseurs, ambtenaren van Dimas (departement dat verblijfs- en werkvergunningen verstrekt), parlementariërs en journalisten.

In januari onthulde bankpresident Jane Semeleer voorlopige bevindingen. Het rapport is nu definitief en blijkt dat maar liefst 76% procent van de ondervraagden corruptie een ‘wijdverspreid probleem’ noemt op het eiland. Opnieuw blijkt de verwevenheid met het bedrijfsleven: 80% denkt dat er te nauwe banden zijn tussen politici en bedrijven die tot corruptie leiden. 79% ziet corruptie vooral in de publieke sector en 56% vindt dat het parlementaire systeem bijdraagt aan corruptie.

Corruptie onderdeel zakendoen op Aruba

Het corruptieschandaal Ibis laat goed zien hoe corruptie een onderdeel is van zakendoen op Aruba.

Opvallend is dat de ondervraagden als tweede in de lijst meest corrupt, de loterijstichting Lotto pa Deporte noemen. De verantwoordelijke minister Dangui Oduber voerde de afgelopen tijd al meerdere rechtszaken tegen het bestuur van de stichting maar verloor deze. Hij is heeft dan maar besloten om een nieuwe loterijstichting op te richten.

Corruptiebestrijding onder de maat
Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste vinden dat de regering niet genoeg doet aan corruptiebestrijding. Maar een nog grotere meerderheid (72%) vindt dat justitie nalaat grote corruptiezaken voldoende te vervolgen. Ondanks het recente succes van justitie in het corruptieschandaal Ibis waarbij bijna 40 bedrijven zijn betrokken met aan het hoofd ex-minister Paul Croes, die de rechter dit jaar nog tot vier jaar cel veroordeelde.

De onderzoekers vroegen ook of mensen zelf wel eens een steekpenning, cadeautje of andere gunst in ruil voor een publieke dienst hadden gegeven. Slechts 3% zei ja. Maar vervolgens blijkt één op de vier ondervraagden toch ‘iemand te kennen’ die dat wel had gedaan. Vooral voor het krijgen van een verblijfs- en werkvergunning, dan wel een bouw- of zakelijke vergunning of erfpachtvergunning.

Het volledige onderzoek staat inmiddels op de website van de Centrale Bank van Aruba.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/08/27/onderzoek-centrale-bank-meer-dan-helft-van-aruba-vindt-dat-corruptie-toeneemt/