Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Saba maakt zich op voor de eilandsraadsverkiezingen met nieuwe partij

THE BOTTOM – Het politieke landschap op Saba zou er na 20 maart aanstaande wel eens heel anders uit kunnen zien. Al jaren gaat de strijd tussen de blauwe partij Saba Labour Party (SLP) en de oranje partij Windward Islands People’s Movement (WIPM). Nu is er een derde partij bijgekomen; de groene partij (UPM) van Dave Levenstone.

Deze eenmanspartij mikt vooral op dié kiezers die teleurgesteld zijn in de oppositiepartij SLP van Monique Wilson. In de afgelopen regeringsperiode voerde de partij namelijk amper oppositie en riep bijna geen vergaderingen op. Inmiddels wapperen de drie kleuren groen, oranje en blauw in bijna alle straten van Hells’ Gate, WindWardSide en The Bottom.

Tekst gaat verder onder de video
[embedded content]

Door Tim van Dijk

Levenstone (UPM) was te laat met het inleveren van zijn geloofsbrieven dus zijn partij staat op de stembiljetten afgedrukt als blancolijst. Hij heeft veel vertrouwen dat hij in de oppositie komt. “Er moet een nieuwe koers komen en ik zal daar zeker in gaan sturen.” Levenstone wil de kosten in levensonderhoud drastisch naar beneden brengen.

Extra bevoegdheden
Hemmie van Xanten, verkiesbaar voor de oudste partij op Saba, WIPM: “de afgelopen vier jaar is er enorm veel bereikt met dit huidige bestuur. Saba wordt door Nederland gezien als het meest succesvolle BES-eiland. Dat willen we graag zo houden.” Saba kreeg in juni vorig jaar meer geld en bevoegdheden van Nederland, omdat Den Haag lovend is over het lokale bestuur en de financiën van het eiland.

Monique Wilson van de SLP zegt dat de stijl van haar partij niet ‘vechten en agenderen’ is. “We hebben gelobbyd op een zuivere, effectieve en op een respectvolle wijze. Dat is onze manier van werken.” De SLP wil doorgaan met hun beleid gericht op meer kansen creëren voor jongeren en jong professionals op Saba.

Het 2000 zielen tellende Saba heeft 1105 stemgerechtigden op het eiland. De opkomst ligt altijd zo rond de 90 procent, aldus gezaghebber Jonathan Johnson.

De eilandraad van Saba bestaat uit vijf personen, waarvan er drie worden geleverd door de winnende partij en twee uit de op een na grootste partij. Mocht Levenstone de grote winnaar worden dan heeft de UPM en Saba een probleem. Er is namelijk in deze partij geen tweede man of vrouw die dan kan plaatsnemen in de eilandraad.

‘Serious business’
Sabanen kunnen woensdag stemmen bij een van de twee stemlokalen, waar dat nog handmatig met het potlood gebeurt. Er kan ook gestemd worden voor de Eerste Kamer. Ondanks dat het weinig invloed zal hebben, zal het toch fanatiek worden gedaan, zegt gezaghebber Johnson: “stemmen op Saba is serious business.” In de Eerste Kamer zijn er 75 zetels te winnen. Saba heeft invloed op 0,01 zetel.

Caribisch Netwerk zal via Facebook LIVE de uitslag bekend maken op 20 maart tussen 21.30 en 22.30 uur.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/03/17/saba-maakt-zich-op-voor-de-eilandsraadsverkiezing-met-nieuwe-partij/

ORANJESTAD – Sancties en een gesloten grens met Venezuela treffen vooral de toerisme-industrie, raffinaderij, freezone en zorgen voor aanhoudende hoge voedselprijzen. Maar de economie blijft in balans doordat meer Venezolanen investeren in vastgoed.

Tekst gaat verder onder de video
[embedded content]

Door Sharina Henriquez

Minister van Economische Zaken Xiomara Ruiz-Maduro zegt dat de grenssluiting begin dit jaar door Venezuela minder effect heeft op de prijzen van voedsel. “Vorig jaar toen Venezuela de grens voor het eerst sloot, stegen de prijzen vooral van fruit, groente en vis. Nu is dat anders omdat de importeurs hun fruit en groente uit andere landen zijn blijven halen.” Maar ze geeft toe dat de prijzen vóór de Venezolaanse embargos lager waren, omdat dus uit andere, duurdere landen voedsel moet komen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek is fruit de afgelopen twaalf maanden 27,5% duurder geworden. Prijzen van voedselproducten die thuis worden gegeten, stegen in die periode met 11,7%

De freezone (het gebied waar belastingvrij gehandeld wordt) heeft zeker flink te lijden, zegt Ruiz-Maduro. “Daar hebben twee bedrijven al zo’n 50 mensen moeten ontslaan doordat er minder handel is tussen Venezuela en Aruba.”

Ook bij de raffinaderij werden vorige maand tientallen mensen ontslagen omdat door de Amerikaanse sancties geld voor de tweede bouwfase voor de herstart was bevroren. Maar afgelopen week kwam er goed nieuws; uitbater Citgo mag van de Amerikaanse autoriteiten de komende 18 maanden weer zaken gaan doen. Terwijl het moederbedrijf van Citgo, het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA nog wel gesanctioneerd blijft.

Meer Venezolanen kopen vastgoed
Echter Aruba’s grootste verdiensten komen uit het toerisme. Een kleine vijf jaar terug kwamen na de Verenigde Staten, de meeste toeristen nog uit Venezuela. Maar sinds de crisis, is dat helemaal teruggelopen.

Al deze negatieve gevolgen voor de economie zijn volgens minister Ruiz-Maduro echter niet in bbp (bruto binnenlands product) uit te drukken want de gegevens worden niet per regio bijgehouden.

Toch is zij positief en dat komt door de toename van Venezolaanse investeringen, vooral in vastgoed. “Daardoor is onze economie in balans gebleven.” Het gaat met name om investeringen in hotels en andere toeristenaccommodaties.

Waar komt het Venezolaanse geld vandaan?

Als Venezolanen in Arubaans vastgoed investeren, dan moet het systeem van onder meer banken en notarissen controleren waar het geld vandaan komt, legt minister Ruiz-Maduro uit. Aruba heeft ook een Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Deze instantie controleert bij verdachte transacties of het geld bijvoorbeeld niet uit witwassen is verkregen, door terrorisme of ander criminele activiteiten.

Maar erkent de minister: Het geld komt vaak via Venezolaanse bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd, vooral in Miami. Of zij kan garanderen dat het bijvoorbeeld niet van de regering-Maduro komt die zo probeert geld weg te sluizen, zegt de minister: “Nee dan kan ik niet garanderen.”

Corrupte zakenman

In 2016 werd de Venezolaanse zakenman Roberto Rincón in de VS veroordeeld wegens corruptie bij het regelen van contracten voor staatsoliebedrijf PDVSA. Het Venezolaanse bedrijf is dus de moedermaatschappij van Citgo, uitbater van de Arubaanse raffinaderij. Het raffinaderijcontract werd door het vorige kabinet-Eman II getekend. Rincón heeft ook meerdere terreinen gekregen op Aruba door de vorige Infrastructuur-minister Benny Sevinger. Deze ontkende in 2016 dat hij Rincón heeft bevoordeeld tijdens de gunningsprocedure die ongebruikelijk snel was gegaan.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/03/18/toename-venezolaanse-investeerders-houden-economie-in-balans-maar-waar-komt-het-geld-vandaan/

LEEUWARDEN – De gemeente Leeuwarden begeeft zich met de plannen voor ‘kansloze Antillianen’ in een grijs gebied en dat kan negatief uitpakken. Dat valt op te maken uit de reacties van juristen gespecialiseerd in mensenrechten.

Volgens de gemeente ‘zorgt een groep Antillianen voor toenemende problemen’ zoals ‘huiselijk geweld, winkeldiefstallen, drugsdealen en schietincidenten’. De gemeente wil straks iedereen die tot deze groep wordt gerekend, het moeilijker gaan maken om naar Leeuwarden te verhuizen.

‘Strijdig met EU-wetgeving’
Juristen Tom van Messel en Uladzislau Belavusau zetten hun vraagtekens bij de plannen in de Veiligheidsagenda 2019-2023 van Leeuwarden. Daarin staat dat de groep overlastgevers ‘van de Nederlandse Antillen en vooral ook uit Rotterdam komt’. Opvallend is dat de gemeente het heeft over een grotere instroom van ‘kansloze Antillianen’.

Mag dat wel? Het zit in een grijs gebied en kan volgens juristen negatief uitpakken. Uladzislau Belavusau, universitair docent en jurist-onderzoeker (Europees recht) bij het Asser Instituut​, wijst op eerdere uitspraken bij het Europese Hof van Justitie. “In de zaak Feryn (2008) bijvoorbeeld, stelde het Hof ‘directe discriminatie’ vast nadat een Belgische werkgever in de pers had gesuggereerd dat hij Marokkaanse werknemers niet zou aannemen.”

‘Nederland heeft al eerder kritiek gekregen op de wijze waarop overheden communiceren over criminaliteit en herkomstland’

Tom van Messel, die juridisch onderzoek doet naar overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomstlanden, vult aan: “In een aantal rechtszaken oordeelden rechters dat bepaalde uitspraken een vermoeden van discriminatie opleveren. In die gevallen moet degene die de uitspraken deed vervolgens bewijzen dat er géén sprake is van discriminatie.”

“Het verhinderen dat een bepaalde groep zich in een regio vestigt uitsluitend op basis van hun herkenbare etnische afkomst, kan worden beschouwd als strijdig met EU-wetgeving”, stelt Belavusau bovendien. “Of dit ook echt zo in Leeuwarden het geval is moet de praktijk uitwijzen.”

21-jarige mbo-student confronteert gemeente

Lees en bekijk ook het verhaal van de 21-jarige Fabiola Kook uit Leeuwarden. De mbo-student vindt de plannen van haar gemeente ‘onrechtvaardig’. Omdat ze niks hoort van Caribische politici en belangenorganisaties, besloot ze zelf de gemeente te confronteren met haar kritiek op de plannen.

De juristen volgen de ontwikkelingen op de voet. Van Messel: “Nederland heeft al een aantal keren kritiek gekregen op de wijze waarop overheden communiceren over criminaliteit en herkomstland. Als het noemen van Antilliaanse herkomst nu tot doel had om systematische ongelijke behandeling te onderbouwen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of woningmarkt, dan zit je niet zo gauw in de juridische gevarenzone. Deze tekst gaat echter over criminaliteit.”

‘Uitspraken burgemeester stellen niet gerust’
Van Messel vindt dat de uitlatingen van burgemeester Ferd Crone van afgelopen week “niet de indruk wegnemen dat het voornemen bestaat om het wonen in Leeuwarden te ontmoedigen mede op basis van herkomstland”.

Tegenover Caribisch Netwerk antwoordde de burgemeester eerder dat ‘alle gemeenten in Nederland naar de herkomst en achtergrond van personen kijken’ op de vraag of iedereen zich er zomaar kan vestigen om beroep te doen op bijvoorbeeld een uitkering of een hulpverleningstraject.

Burgemeester blijft achter plannen staan 
Burgemeester Crone vindt dat de plannen niet stigmatiserend zijn. Er wordt volgens hem een verschil gemaakt tussen ‘minder kansrijke Antillianen’ die niet kúnnen en een groep die niet wíl. “De niet-willers die nu in andere gemeenten wonen willen we ontmoedigen om naar Leeuwarden te komen.”

“Maar we kunnen het ze niet verbieden. En dat willen we ook niet”, voegt Crone daaraan toe. Wel gaat de gemeente ‘strenger letten op eisen als een familiebinding en een economische binding.’ “Dat bedoelen we met het onaantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat voor kansloze Antillianen.”

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/03/12/ook-juristen-zetten-nu-vraagtekens-bij-beleid-voor-kansloze-antillianen-in-leeuwarden/

ORANJESTAD – Een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelings Plan (ROP) is in de maak voor de inrichting van Aruba. Maar een zaal vol ondernemers uitte gisteren ongenoegen en bezorgheid. “Dit moet nu gestopt worden”, roept een geëmotioneerde ondernemer uit.

“Bij het oude ROP is al veel misgegaan en door het nooit invoeren van de ROPV (bestemmingsplannen, red.), zijn de rechten van burgers niet beschermd. Er is nooit gecompenseerd voor schade. Hoe gaat dat nu weer bij de nieuwe?”, vraagt architect Bert Kampsteeg zich af. Hij heeft zelf twee studenten erop gezet om alles in kaart te krijgen.

Het nieuwe Ruimtelijk Ontwikkelings Plan Aruba

“Het nieuwe ROP is de opvolger van het oude, maar ze gebruiken nu andere kleuren voor de zones. Dus hoe kan je de plannen met elkaar vergelijken? En waar ik woon, zou volgens het oude plan stiltegebied zijn. Maar er worden gewoon appartementen gebouwd voor Airbnb”, zegt ondernemer Leo Henriquez.

‘De overheid treedt niet op’-zwemlegende Roly Bisslik over de vernietiging van mangroves

Het nieuwe ontwikkelingsplan deelt het eiland in 14 zones en de focus ligt op duurzame inrichting. Maar er is flinke kritiek. “De overheid heeft zich nooit aan het oude plan gehouden en zelfs vergunningen afgegeven voor hotelbouw in natuurgebied”, zegt een ondernemer die veel bijval krijgt. “Toerisme krijgt altijd voorrang.”

“Je kan niet biodiversiteit en visserij tegelijkertijd promoten”, merkt zwemlegende Roly Bisslik op. “Onze mangroves zijn beschermd maar nog steeds worden deze vernietigd en de overheid treedt niet op. De beschermde gutu (vissen,red.) zijn essentieel voor het witte strandzand. Er is een jongen die vaak trots op Facebook laat zien hoeveel hij er heeft gevangen. En de overheid doet niets.”

Meer ondernemers bekritiseren dit gebrek aan handhaving: “Waarom een nieuw plan als de overheid het oude al niet handhaaft?”, aldus ondernemer Jaap Beaujon.

De bijeenkomst bij de Kamer van Koophandel over de nieuwe ROP- foto:Sharina Henriquez

Clifford Rosa van de wijkstichting Rancho zegt dat het plan ook niet de archeologische en historische plaatsen voldoende beschermd. “We kunnen bovendien nu sinds de olietanks en containers in de haven (Oranjestad, red.) weg zijn, na 30 jaar weer de zee zien. Maar de havenautoriteit mag dit terrein weer commercieel gaan ontwikkelen en wil dat met hoogbouw van zeven, acht verdiepingen.”

Compensatie

Tijdens de bijeenkomst blijkt ook dat de overheid haar belofte nog altijd niet nakomt om gedupeerden van het eerste ROP uit 2009 te compenseren. Het gaat om ondernemers die inkomsten hebben verloren en burgers die door de gewijzigde bestemming, de waarde van hun grond zagen dalen. De overheid zou een compensatiefonds voor oprichten maar dat is niet gebeurd. Er lopen nog steeds vele rechtszaken.

“Toen het natuurpark Arikok kwam, heeft de overheid geld gekregen om terreineigenaren te compenseren. Dat is nooit gebeurd, waar is het geld gebleven?”, zegt een vertegenwoordiger van een aantal van die grondeigenaren. Om het natuurpark te kunnen bouwen, heeft Aruba indertijd geld van de Europese Unie gekregen.

Deze vrijdag is de deadline voor iedereen om hun reacties (zienswijze) in te dienen. Volgens de verantwoordelijke minister Otmar Oduber vanmorgen, zijn er al 60 binnen en natuurorganisatie ABC heeft bijvoorbeeld een 300 pagina tellende reactie ingeleverd.

Brandbrief voor meer tijd

De Kamer van Koophandel organiseerde dus gisteren op de valreep een bijeenkomst om de reacties van ondernemers te verzamelen. Maar de gemoederen liepen zo op, dat het bestuur nu een brandbrief gaat sturen naar het parlement om te proberen de wettelijke termijn in een paar dagen nog veranderd te krijgen. “Er is duidelijk meer tijd nodig dan de 30 dagen die de wet voorschrijft”, zegt Kamervoorzitter Kawish Misier die niet vindt dat de Kamer te laat is met deze bijeenkomst.

Sommige ondernemers vonden na afloop dat de Kamer wel te lang heeft gewacht. “Ik wil ook het verslag van alle reacties krijgen voordat de Kamer dit naar de overheid stuurt”, aldus een ondernemer.

Minister: wel genoeg tijd

Infrastructuur-minister Otmar Oduber vindt wel dat de Kamer van Koophandel te lang heeft gewacht: “Al sinds vorig jaar is duidelijk gemaakt dat er één maand inzage is en één maand voor inleveren van de zienswijze. Jammer dat de Kamer drie dagen voor de deadline wacht om de reacties te verzamelen.”

De kritiek van diverse ondernemers dat er onvoldoende en onduidelijk informatie is gegeven tijdens wijkbijeenkomsten en door zijn departement, wijst de minister van de hand. “Er waren twee mensen speciaal mee belast en ik was op de bijeenkomsten. Daar zijn alle vragen beantwoord. Maar misschien beviel het antwoord hen niet.”

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/03/13/ondernemers-voelen-zich-na-10-jaar-weer-gedupeerd-door-rop-brandbrief-naar-parlement/

PHILIPSBURG – Circa zeshonderd Venezolanen hebben hun toevlucht gezocht op Sint-Maarten. Ze verblijven er illegaal, maar zijn niet bang voor uitzetting door de autoriteiten. Een groepje vraagt de lokale regering wel dringend om hulp om hun verblijf legaal te maken zolang Maduro nog aan de macht is in hun thuisland.

Tekst gaat verder onder de video

[embedded content]

Door Tim van Dijk

Het zijn bijna uitsluitend mannen. De meeste Venezolanen zijn eerst als toerist het Franse deel van Sint-Maarten binnengekomen.  Ze reisden met het vliegtuig vanuit Caracas via Panama City naar de Dominicaanse Republiek, vervolgens naar Guadeloupe en gingen in Pointe-à-Pitre aan boord van een vlucht naar Saint Martin. Een enkeling passeerde als toerist de douane op het Princess Juliana-vliegveld in het Nederlandse deel van Sint-Maarten.

“Curaçao en Aruba zijn dichtbij, de vliegreis kost minder. Maar bij aankomst op het vliegveld loop je bij het tonen van je Venezolaans paspoort groot risico te worden teruggestuurd,” zegt één van de gevluchte mannen. “Via via hoorden we dat Sint-Maarten Venezolanen toelaat, dat we hier niet het risico lopen om te worden opgepakt.”

De politie is op de hoogte van de toename van illegale Venezolanen op het eiland. “Het is een delicate kwestie,” zegt woordvoerder Ricardo Henson. “De politie heeft geen instructies gekregen van de minister van Justitie. Het korps heeft geen opsporingstaak.” Henson bevestigt dat Venezolanen via de Franse kant Sint-Maarten binnenkomen. “We hebben een open border,” zegt hij. “Iedereen kan vanuit Saint Martin naar Philipsburg komen.”

Politiek asiel
In het Franse deel kunnen Venezolanen politiek asiel aanvragen. Maar een groepje van negen naar het Nederlandse deel van het eiland gevluchte Venezolanen, zegt hier geen gebruik van te maken. “Wij zijn hier niet omdat we hier willen zijn, of willen blijven, maar om onze familie te helpen overleven. In Venezuela is er aan alles gebrek”, aldus één van de mannen. “De dag dat Maduro weg is, ga ik terug naar mijn familie.”

‘Dit is mijn neefje, vandaag bij de geboorte overleden’- José, naar Sint-Maarten gevluchte Venezolaan

De Venezolaan José, haalt zijn telefoon tevoorschijn en toont een foto van een baby in een doodskistje. “Dit is mijn neefje, vandaag bij de geboorte overleden,” zegt hij met trillende stem. “Mijn oom appte mij dat de baby stierf door gebrek aan medische middelen.” Een andere man vertelt dat zijn schoonmoeder hoge bloeddruk heeft en aan epilepsie lijdt. “Goddank heb ik op Sint-Maarten medicijnen voor haar kunnen kopen.”

De Venezolanen wonen in Philipsburg en in de buurt van Simpson Bay in containers en krotten. “Onmenselijke omstandigheden,” zegt een buurman in Simpson Bay. “Zie je dat blauwe, plastic zeil met stenen erop? Ik zag een groep Venezolanen dat bevestigen als dakbedekking. Wat eronder zit, kun je geen woning noemen; het zijn een paar houten wanden met een stuk zeil erover.”

Door illegaal te werken, komen de Venezolanen aan geld, vooral dollars. Die geven ze af aan tussenpersonen op Sint-Maarten die de dollars omwisselen in Venezolaanse bolivar. Dat maken ze over aan hun in Venezuela achtergebleven families.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/03/07/honderden-venezolanen-naar-sint-maarten-gevlucht-geen-risico-op-uitzetting/

WILLEMSTAD – Op verzoek van parlementariër Giselle Mc William is vrijdag het eerste vrouwelijke parlementslid van de voormalige Nederlandse Antillen, Angela Altagrasia ‘Tata’ de Lannoy onder belangstelling van haar familie en parlementariërs geëerd.

Haar foto heeft een ere plek gekregen naast anderen die een grote rol in de democratie van de voormalige Nederlandse Antillen hebben gespeeld. Zij is de eerste vrouw die op deze muur binnen het Curaçaose parlement hangt.

Tekst gaat verder onder de video

[embedded content]

Door Hendriksen

Weg vrijgemaakt
De op Curaçao geboren Angela Altagrasia de Lannoy (1913-1983) werd op 4 augustus 1949 beëdigd in het parlement van de Nederlandse Antillen. Sinds de oprichting van de Nationale Volkpartij was zij actief in de vrouwenafdeling van deze partij. Zij heeft de weg vrijgemaakt voor vrouwen om deel te nemen in de regering.

Lees en bekijk hier ons interview met oud-premier Maria Liberia-Peters (77) over vrouwen in hoge posities. Zij begon als onderwijzeres, rolde de politiek in en werd twee keer de premier van de Nederlandse Antillen.

In 1969 werd Lucinda Elena da Costa Gomez-Matheeuws de eerste vrouwelijk premier van de Nederlandse Antillen. Daarna zouden nog vier vrouwen volgen. Da Costa Gomez-Matheeuws was zelfs de vijfde vrouwelijke premier ter wereld. In Nederland is er nog nooit een vrouwelijke premier geweest.

Angela Altagrasia de Lannoy. Foto: Kim Hendriksen

Ruimte voor verbetering
Daar mogen we trots op zijn, vindt Mc William. Toch is het geen reden om geen aandacht meer aan de emancipatie van vrouwen te besteden volgens haar: “Je ziet het wel in de private sector, dat veel vrouwen in de directie zitten en aan het hoofd van belangrijke organisaties. Vaak zie ik dat in veel commissies die worden opgesteld alleen maar mannen zitten. We moeten ervoor zorgen dat hier ook vrouwen komen te zitten.”

Parlementariër Ana Maria Pauletta vult aan: “We hebben al veel punten behaald voor de rechten van de vrouw. Het betrekken van de vrouw in de samenleving is belangrijk, maar vooral ook het ‘empoweren’ van de vrouw. We moeten ons daar nu op focussen. Dat de vrouw zich zekerder voelt in een positie met verantwoordelijkheid.”

Bijna de helft ambtenarenapparaat vrouw
Zes van de negen ministersposten op Curaçao worden op het moment bekleed door een vrouw. Nu minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina is afgetreden en Neysa Isenia naar voren is geschoven om zijn functie over te nemen, komt de verhouding op vijf mannen en vier vrouwen. Ook in het ambtelijk apparaat van de Curaçaose regering zijn 1.1614 personeelsleden vrouw van de 3.325 in totaal.

Pauletta: “Het gezicht van armoede is nog steeds de vrouw, de meeste klanten van het ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) zijn vrouwen, vrouwen krijgen nog steeds veel te maken met huiselijk geweld. Dat zijn allemaal agendapunten en thema’s die op een hoger platform gezet zullen moeten worden en integraal worden benaderd.”

Caribische vrouwen in politieke topfuncties

Op Aruba is Evelyn Wever-Croes sinds 2017 de eerste vrouwelijke premier van het land. Sint-Maarten was er al eerder bij, meteen na 10-10-‘10 trad Sarah Wescott-Williams aan als premier. Momenteel is Leona Marlin-romeo sinds 2018 de premier.

Vijf vrouwelijke premiers hebben aan het roer van de Nederlandse Antillen gestaan. Als eerste Lucinda Elena da Costa Gomez-Matheeuws, zij was in 1977 korte tijd premier. Maria Liberia-Peters was van 1984 tot 1986 en van 1988 tot 1994 premier. Daarna volgde (huidig minister) Suzy Camelia-Römer in 1993 en 1998. Mirna Louisa-Godett verving haar broer Anthony Godett in 2004 als premier en de laatste premier voor de staatkundige vernieuwingen was Emily de Jongh-Elhage, van 2006 tot 2010. Aruba heeft sinds 2008 de eerste vrouwelijke Centrale Bankpresident: tevens de eerste vrouw in het Koninkrijk.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/03/08/eerste-vrouwelijke-parlementslid-1949-van-de-eilanden-geeerd/

WILLEMSTAD – Reisorganisatie Corendon is op de hoogte van het vervuilde rif van het gebied in Willemstad dat zij willen ontwikkelen voor toerisme.

“Wij zijn niet verantwoordelijk voor het saneren van het gebied”, benadrukt Caroline Härtel, general manager van het nieuwe resort. Härtel verwijst naar het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Volgens Härtel zijn er werkgroepen samengesteld, belast met de ontwikkeling en sanering van het gebied. VVRP bevestigt dat zij de sanering en opschoning van het gebied op zich nemen.

Resort met honderden kamers
De eerste paal voor het all inclusive resort van Corendon in Otrobanda werd vrijdag geslagen. Voor het eind van dit jaar worden op het terrein van het voormalige Holiday Beach Hotel aan het Rif gebouwen met 350 kamers opgetrokken. Het streven is om eind 2020 nog eens 450 kamers op te leveren.

Een deel van de mangrove, grenzend aan de parkeerplaats van voormalig restaurant Denny’s, is door de overheid aan Corendon overgedragen. Hier komt het all-inclusive resort en daarnaast het recreatiepark. Dat vertelde de Curaçaose minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jesus-Leito tijdens een informatieve bijeenkomst voor inwoners van Otrobanda.

Stinkend wandelgebied
“Er komt een wandelpad vanaf de megapier richting Otrobanda,” aldus de minister.  Maar wandelen bij het Rif is momenteel geen aangename optie. Het binnenwater aan de Pater Euwensweg stinkt door lozing van afvalwater, onder andere van het nabijgelegen ziekenhuis.

Volgens de Dienst Openbare Werken (DOW) is het nabijgelegen pomphuis kapot, waardoor het afvalwater niet altijd afgevoerd kan worden naar de waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje. DOW heeft deze week een bodemonderzoek laten verrichten bij de mangroven uit het Rifgebied, als voorbereiding op de bouw. Resultaten van dit onderzoek zijn niet bekend.

Het Rifwater staat in verbinding met open zee, maar er is weinig stroming. Ruim tien jaar geleden is het binnenwater gebaggerd, maar het is sindsdien weer dichtgeslibd.

Het water bij de mangroven – Foto: Caribisch Netwerk

Miljoenen voor schoonmaak
Voor het baggeren ligt een technisch plan klaar, zegt Caroline Manuel, de coördinator van het project namens het ministerie van VVRP. De totale kosten voor gehele project Rif, dat bestaat uit sanering, herinrichting, nieuw gemaal, nieuwe ontsluitingsweg en visserscentrum, worden geschat op 20 tot 25 miljoen gulden.

Ook ligt er een voorstel voor stichting Caribbean Research & Management of Biodiversity (Carmabi) om het recreatie/natuurpark te gaan beheren. Dat is een voorstel vanuit VVRP. Er moet nog een beheerderplan worden gemaakt. Dat betekent nog niet dat er al handtekeningen gezet zijn onder een overeenkomst.

Onderzoek

Caribisch Netwerk heeft het water van de mangroven door het Landslaboratorium laten testen. Op vijf plaatsen zijn door een bioloog watermonsters genomen voor analyse. Ter controle van de resultaten zijn enkele weken na het eerste onderzoek nogmaals drie watermonsters genomen, op dezelfde plaatsen als de eerste keer.

Van alle locaties waar watermonsters zijn genomen, is het water nabij het Tula-monument het minst vervuild: 790 Kve per 100 ml water. Maar toch bijna vier keer hoger dan wat internationaal als toelaatbaar wordt gehanteerd voor oppervlaktewater.  ​

Het Rifwater dat grenst aan de Pater Euwensweg bevat meer dan 1.000.000 fecale colibacteriën per 100 ml water. De laboranten zijn niet in staat gebleken om exacte aantallen vast te stellen: het zijn er heel veel.” Teveel,” zegt een laborant van het Landslaboratorium.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/03/02/corendon-op-de-hoogte-van-vervuilde-rif-verantwoordelijkheid-ligt-bij-curacaose-overheid/

KRALENDIJK – Huisartsen, tandartsen, een apotheek en een laboratorium op Bonaire hebben geen contract met het lokale afvalverwerkingsbedrijf Selibon. Met als gevolg dat een speciale behandeling van hun (bio)medische afval niet is gegarandeerd. 

Door deze situatie voldoet de bijzondere Nederlandse gemeente niet aan de (inter)nationale richtlijnen die gelden voor de behandeling en verwerking van (bio)medisch en infectueus afval.

[embedded content]

Door Ronald A. Muyden

Onder (bio)medisch en infectueus afval valt (niet opgedroogd) bloed, besmet materiaal, nat verband, tanden en kiezen, chemisch afval zoals amalgaam, lichaamsdelen. Allemaal afval dat valt in categorie twee en drie van gevaarlijke stoffen.

Welke veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico dit specifiek met zich mee brengt en hoe het komt dat deze praktijken nog geen contract hebben, is onduidelijk. Een verzoek voor reactie hierop van Selibon en de lokale overheid blijft vooralsnog onbeantwoord.

Ook problemen met medisch afval op Curaçao

In mei 2018 onthulde Caribisch Netwerk ook al misstanden met verwerking van medisch afval op Curaçao. Daar verbrandt het lokale afvalverwerkingsbedrijf Selikor medisch afval in een afgeschreven kapotte verbrandingsoven. Lees meer over dat dossier hier.

Gebruikte naalden
Bij Bonaire Medisch Centrum, één van de zeven huisartsenpraktijken op het eiland, vertelt een medewerker dat ze alleen gebruikte naalden in een speciale rode afvalbak weggooien. Deze wordt een keer per week door gezondheidsinstelling Fundashon Mariadal opgehaald. De rest van hun medisch afval wordt samen met ander afval in de kliko gegooid.

Te duur
Een andere instelling, die anoniem wil blijven, verklaart dat die ervoor openstaat om een contract te sluiten, maar vindt dat ‘zo’n contract te veel geld kost’. Volgens een plan van aanpak van Selibon van 2013 produceerden de gezondheidsinstellingen die nu nog geen contract hebben gemiddeld 6.436 kg (bio)medisch en infectueus afval per jaar. Fundashon Mariadal produceerde toen jaarlijks ongeveer 6.100 kg gevaarlijk afval.

Politiek: ‘vaart gewenst’
In een interview van Caribisch Netwerk op 19 februari met gedeputeerde James Kroon, die tevens Selibon in zijn portefeuille heeft, vertelt Kroon dat vaart gewenst is zodat ook deze praktijken een contract afsluiten. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid hierover.


James Kroon in gesprek met Ronald A. Muyden
Download hier de audio

Volksgezondheid
In juli 2017 is op Bonaire begonnen met verbranden van (bio)medisch en infectueus afval. Voorheen werd dit op de vuilnisbelt begraven samen met het restafval, daarna in speciale blauwe afvalbakken en rode zakken.

Volgens Cherel Kwidama, coördinator Kwaliteit, Arbo, Milieu en Arbeidsveiligheid bij Fundashon Mariadal scheidt de gezondheidsinstelling intern dit gevaarlijk afval volgens speciale ziekenhuisafval richtlijnen van Nederland.

Scherpe voorwerpen zoals naalden, besmet materiaal, lichaamsdelen en organen, placenta’s, vloeibaar afval, medicijnen, worden apart ingezameld, hermetisch afgesloten in speciale opbergmateriaal en apparaten die een Verenigde Naties veiligheidskeurmerk hebben. “Dit wil zeggen dat het moeilijk is om schade aan te richten of te lekken”, legt Kwidama uit.

Alleen Fundashon Mariadal contract

Selibon heeft wel een contract met de gezondheidsinstelling Fundashon Mariadal. Deze instelling bestaat uit onder meer een ziekenhuis, polikliniek, laboratorium, dialysecentrum, verpleeghuizen, apothekers. Fundashon Mariadal produceert afval dat in de hoogste categorie van gevaarlijke stoffen valt; categorie één. Reden waarom Randy Leonora, operation manager van Selibon, als eerste een contract heeft afgesloten.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/03/03/biomedisch-afval-op-bonaire-niet-in-alle-gevallen-verwerkt-volgens-internationale-regels/

WILLEMSTAD – Hogeschool Rotterdam ontkent dat Curaçaose en Arubaanse studenten niet welkom zijn vanwege slechte slagingsresultaten. Integendeel, de Hogeschool Rotterdam heeft zich verplicht om te helpen bij het verlagen van het aantal studenten dat niet afstudeert. Dit zegt Irene Kastaneer. Zij is de vertegenwoordiger van de Hogeschool Rotterdam op Curaçao.

Kastaneer is coördinator van het project ‘Subi Jet pa bo Get’ (Stap in vliegtuig en ga ervoor). Dit is een voorbereidingsprogramma op Curaçao en Aruba voor studenten die aan de Hogeschool Rotterdam gaan studeren. Onderwerpen als taal, cultuurverschillen, budgetteren en studievaardigheden komen aan bod. Maar het programma moet beter.

Beter advies
De trainers van het voorbereidingsprogramma zijn begin februari afgereisd naar Rotterdam om verbeteringen voor het programma af te timmeren. Trainer Sennon Kastaneer heeft deze bijeenkomsten aan de hogeschool bijgewoond: “Het is niet waar dat de studenten niet meer welkom zijn. Wat wel belangrijk is, is dat het programma meer aansluit aan de behoeften van de studenten en een duidelijker advies krijgen na hun studiekeuze-check. Het kan dus voorkomen dat we studenten die nog jong zijn of bij wie het Nederlands onvoldoende is, aanraden om eerst een opleiding op hun eiland te gaan volgen.”


Sennon Kastaneer in gesprek met Dulce Koopman

De uitval onder studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk die in Nederland studeren, is erg hoog. De Hogeschool maakten vorig jaar bekend geen Curaçaose en Arubaanse studenten meer te willen werven. De school heeft in juni bij de Nederlandse minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven op aangedrongen Caribische studenten te verplichten een instroomprogramma te volgen.

De Arubaanse universiteit heeft overigens al enige jaren een speciaal jaar die studenten voorbereidt om in Nederland of Amerika te studeren. Ze worden bijvoorbeeld bijgespijkerd in Nederlands en ook studievaardigheden.

Na het vierlanden-overleg over onderwijs in februari, hebben Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Nederland een werkgroep opgericht om te onderzoeken waarom veel Caribische studenten geen diploma halen.

Studenten en trainers van Subi Jet pa bo Get van Curaçao en Aruba met Ron Bormans van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Foto: Subi Jet pa bo Get

Terugkerend onderwerp
Studenten die geen diploma behalen, moeten hun studielening en OV-kosten terugbetalen en blijven vaak in Nederland om te gaan werken. Het Tweede Kamerlid voor D66 Jan Paternotte benadrukte tijdens het Interparlementair Overleg vorige maand op Sint-Maarten dat het vervolgonderwijs in Nederland juist moet bijdragen aan de ontwikkeling van Caribisch Nederland. Dus dat studenten met een diploma op zak weer terugkeren. “Dat is ook een steeds terugkerend onderwerp in de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.”

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/02/26/curacaose-en-arubaanse-studenten-zijn-nog-steeds-welkom-op-hogeschool-rotterdam/

WILLEMSTAD – Studenten van de eilanden die tijdens hun studie in Nederland met psychische problemen kampen, komen niet snel genoeg terecht bij de personen of instanties die de juiste hulp kunnen aanbieden. Dat zegt student Frensis Bulo. Hij heeft een manisch-depressieve stoornis.

Bulo heeft een opleiding gevolgd om andere Nederlands-Caribische studenten die uitvallen door psychische problemen te kunnen helpen. De Volkskrant meldde vorig jaar op basis van een rondgang langs studentenhuisartsen dat steeds meer studenten (van welke afkomst dan ook) psychische problemen hebben en daarom uitvallen. Volgens Bulo is dit ook het geval bij Caribische studenten, maar harde cijfers zijn er niet.


Frensis Bulo in gesprek met Dulce Koopman

De organisatie die hulp biedt aan Caribische studenten, zoals de Antilliaanse/Arubaanse mentoraat ANTUBA, erkent dat sommige van hun studenten met psychische problemen kampen. Maar zij houden hier geen cijfers over bij.

Psychische kwetsbaarheid
“Net als bij studenten die niet van de Caribische eilanden komen, is er soms sprake van psychische kwetsbaarheid. Wij hebben extra aandacht voor de specifieke groep Caribische studenten zodat zij de begeleiding die wij bieden, kunnen vinden. Zodat ze weten waar zij terecht kunnen”, zegt Marja Bakker, coördinator van Student Aan Zet, onderdeel van mentoraat ANTUBA.

Er is weinig onderzoek naar de psychische kwetsbaarheid van Caribische studenten. Jeugdpsycholoog Rhona Eustatius heeft in 2016 een werkboek geschreven, ‘Het verhaal van mijn bestaan’, om opgroeiende jongeren met meerdere culturele achtergronden op weg te helpen. Eustatius ondervond op haar eigen manier aanpassingsproblemen toen ze op 20-jarige leeftijd vanuit Curaçao naar Nederland kwam om te studeren. “Ik heb mezelf juist heel erg geïsoleerd, ik werd heel onzeker omdat dingen zo anders werkten in Nederland.” Lees hier een interview dat wij eerder met haar hadden.

Gewend om problemen binnenhuis te houden
Bulo heeft zelf geleerd om hulp bij de juiste mensen en instanties te zoeken, wanneer hij in een crisis verkeert. Dat moeten andere studenten ook leren, vindt hij. “Ze moeten hun problemen aan hun huisarts, medestudenten of op school melden. De hulp is zeker aanwezig, de vraag is waarom zijn de hulpinstanties niet drukbezocht door de Caribische studenten? We zijn gewend om persoonlijke omstandigheden binnenshuis te houden.”

Frensis Bulo met zijn vrouw en zoontje en zijn certificaat waarmee hij andere studenten kan helpen. Foto: Dulce Koopman

Bulo heeft ondanks zijn studieachterstand en problemen een familie gesticht. “Ik ben een trotse vader en ben verloofd met een lieve vrouw. Dat helpt mij om door de dag heen te komen. Dat is een heel groot verschil met alleen op een studentenkamer te moeten zijn.”

Na het binnenkort behalen van de nog benodigde 40 studiepunten, heeft hij zijn bachelor diploma Fysiotherapie op zak. Hij zal dan zijn activiteiten als ervaringsdeskundige voortzetten om mensen met psychische en emigratieproblemen te begeleiden.

<!--

--> Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/02/26/caribische-studenten-met-psychische-problemen-vragen-geen-hulp-en-dat-zorgt-voor-uitval/