Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Wordt Haven-Stad het antwoord op de grote Amsterdamse woningvraag?

Amsterdam heeft te kampen met een nijpend woningtekort, dat ieder jaar alleen maar groter gaat worden. Hoe los je diat probleem op? Door een compleet nieuw stadsgebied te realiseren: Haven-Stad. Tijdens een bijeenkomst van Amsterdam Woont vertelt Lubbert Hakvoort, programmamanager van de gemeente Amsterdam over de plannen voor 70.000. woningen in dit gebied.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/35930/wordt-haven-stad-het-antwoord-op-de-grote-amsterdamse-woningvraag-