Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Winkelleegstand in Amsterdam flink lager dan in andere grote steden

In Amsterdam bevindt de winkelleegstand zich met 3,4% ruim onder het Nederlands gemiddelde (7,4%). Sterker nog, met dit percentage duikt de hoofdstad opvallend ver onder de andere steden van de G5, waarbij Den Haag en Utrecht respectievelijk op plek 2 en 3 komen. 
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/38400/winkelleegstand-in-amsterdam-flink-lager-dan-in-andere-grote-steden