Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Volgende stap gezet in herontwikkeling voormalig ENKA/AkzoNobelterrein

Het terrein waarop AkzoNobel is gehuisvest, circa 13,1 hectare groot, zal door PingProperties de komende jaren worden getransformeerd tot multifunctioneel gebied met een duurzame schoolcampus, wonen en werken. De start van de gebiedstransformatie zal in januari 2019 beginnen.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/38589/volgende-stap-gezet-in-herontwikkeling-voormalig-enka-akzonobelterrein