Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


VJ: Onafhankelijkheid vastgoedtaxateurs in groot gevaar

De grote afhankelijkheid van taxatie-opdrachten van banken, creëert een ongezonde belangenverstrengeling van taxateurs met de opdrachtgevende banken. Dat blijkt na analyse van de door VJ verzamelde reacties van taxateurs, banken en andere belanghebbenden in de afgelopen maanden.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/37523/vj-onafhankelijkheid-vastgoedtaxateurs-in-groot-gevaar