Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Vastgoedbeheer voor derden, snel en overzichtelijk!

Vastgoedbeheer voor derden vraagt om andere administratieve handelingen dan beheer vanuit een eigenaarsrol. U kunt veel tijd besparen door het administratieve proces te automatiseren. Een bijdrage van BRIXXonline.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/39684/vastgoedbeheer-voor-derden-snel-en-overzichtelijk-