Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Trebbe over bouwkosten: ‘We moeten vroeg om tafel met de opdrachtgever’

VJ bouwt een dossier op over bouwkostenstijgingen en vraagt diverse partijen in de sector of zij hier last van hebben en zo ja, hoe ze ermee omgaan. Deze keer beantwoordt Hein Trebbe jr., directeur van Trebbe Groep, vijf vragen.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/37301/trebbe-over-bouwkosten-we-moeten-vroeg-om-tafel-met-de-opdrachtgever