Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Stimulans voor woningbouwproductie door verkorting procedures

Goed nieuws voor woningontwikkelaars. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren om de Crisis- en Herstelwet (Chw) te wijzigen. Hierdoor krijgen overheden meer mogelijkheden om onder de vlag van deze wet woningprojecten te realiseren en procedures te verkorten.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/35378/stimulans-voor-woningbouwproductie-door-verkorting-procedures