Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


‘Sorry, ik kom het feestje van Panorama Nederland verstoren’

Panorama Nederland luidt de titel van de hyper-optimistische visie van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en zijn collega-rijksadviseurs. Deze productie heeft onmiskenbaar sterke kanten en veel potentie, schrijft Friso de Zeeuw in VJ, maar strandt op ongeloofwaardige uitgangspunten en slechte financiële doorrekening.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/38494/sorry-ik-kom-het-feestje-van-panorama-nederland-verstoren