Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Plannen voor Rijnsweerd bieden kansen aan woningontwikkelaars

Het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders heeft het ‘Ambitiedocument Rijnsweerd, van kantorenpark naar woon- werkgebied’ en de bijbehorende reactienota vastgesteld. De ambitie is een meer diverse mix van werken, wonen en ontmoeten in het gebied mogelijk te maken. 
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/37858/plannen-voor-rijnsweerd-bieden-kansen-aan-woningontwikkelaars