Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Pilot verduurzaming huur- en koopwoningen door Woonwaard en Dura Vermeer

Corporatie Woonwaard en Dura Vermeer gaan met woningeigenaren onderzoeken hoe zij gezamenlijke woningblokken kunnen verduurzamen. Als de uitslag van de pilot een succes wordt, kan dit een oplossing voor vele corporaties en huiseigenaren zijn.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/35475/pilot-verduurzaming-huur-en-koopwoningen-door-woonwaard-en-dura-vermeer