Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Ontwikkelaars willen af van Ladder en aanpassing Crisiswet om woningproductie te versnellen

Het platform van projectontwikkelaars Neprom pleit voor vergaande aanpassingen van de Crisis- en herstelwet en gedeeltelijke buitenwerkingstelling van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Op die manier kan de woningproductie worden versneld.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/34808/ontwikkelaars-willen-af-van-ladder-en-aanpassing-crisiswet-om-woningproductie-te-versnellen