Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Ontruiming: is woningverhuurder of deurwaarder aansprakelijk voor schade inboedel?

Moet de woningverhuurder een schadevergoeding aan de huurder betalen als bij een ontruiming de inboedel wordt vernietigd? Vastgoedadvocaat Jurgen Peters toont aan de hand van een belangrijk arrest aan dat het oprekken van de zaakwaarneming bij ontruiming beperkt is.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/35767/ontruiming-is-woningverhuurder-of-deurwaarder-aansprakelijk-voor-schade-inboedel-