Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Meer bescherming van sociale huurders die wanpresteren?

Een overeenkomst kan worden ontbonden als deze wordt geschonden. Dat kan anders liggen als de wanprestatie de ontbinding en de gevolgen daarvan niet rechtvaardigt. Bijvoorbeeld bij sociale huurders die hun huis onderverhuren.  Advocate Marjolein Scheeper van Hielkema& Co vraagt zich af of sociale huurders meer recht op bescherming hebben dan andere huurders.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/39887/meer-bescherming-van-sociale-huurders-die-wanpresteren-