Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Makelaarsland maakt stap voorwaarts in naleving poortwachtersrol

Nu heeft ook de grootste internetmakelaar van ons land, Makelaarsland, stappen gezet om invulling te geven aan de door de overheid verplichte poortwachtersrol om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/35002/makelaarsland-maakt-stap-voorwaarts-in-naleving-poortwachtersrol