Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Maakt regulering einde aan woningmarktproblematiek?

Lange wachtlijsten in de sociale sector, prijsopdrijving in de middenhuur, gekte op de koopwoningenmarkt en stagnerende doorstroming. Worden deze problemen opgelost door meer regulering van het geliberaliseerde huursegment? Het Rijk en sommige gemeenten denken van wel. Wat denkt u?
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/40574/maakt-regulering-einde-aan-woningmarktproblematiek-