Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Laat subsidie voor monumentenonderhoud niet lopen!

Het onderhouden of restaureren van monumenten is kostbaar. Veel eigenaren van een rijksmonument zijn niet op de hoogte van de subsidiemogelijkheden voor renovatie en onderhoud. Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar Van Draeckeburgh Subsidies en financieringen wijst u op de mogelijkheden.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/35203/laat-subsidie-voor-monumentenonderhoud-niet-lopen-