Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Kabinet stelt €13,5 miljoen beschikbaar voor Nationale Kerkenaanpak

Provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties gaan zich de komende jaren hard maken voor het behoud van kerken. 
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/38106/kabinet-stelt-euro-13-5-miljoen-beschikbaar-voor-nationale-kerkenaanpak