Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


‘Eventuele neergang economie kan diepe sporen trekken in woningmarkt’

Economen van de Rabobank gaan ervanuit dat de mismatch tussen vraag en aanbod van woningen zich nog niet in heel Nederland vertaalt in lagere verkopen, maar eerst vooral in hogere prijzen. Ze waarschuwen voor het risico op hogere schulden van huishoudens, wat gezien de verwevenheid van de economie en de woningmarkt grotere groepen kwetsbaar maakt voor schokken.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/34751/eventuele-neergang-economie-kan-diepe-sporen-trekken-in-woningmarkt