Wonen begint bij ons.

Heb je vragen? Neem contact op !


Alle seinen op groen voor outlet center Zevenaar

Op 18 april 2019 heeft de gemeente Zevenaar de omgevingsvergunning voor de bouw van Fashion Outlet Zevenaar afgegeven. Nu de inzagetermijn verlopen is en er geen bezwaren zijn ingediend kunnen de voorbereidingen om de start van de bouw van Fashion Outlet Zevenaar ook officieel beginnen.
Bron: https://vastgoedjournaal.nl/news/41138/alle-seinen-op-groen-voor-outlet-center-zevenaar